• zbor@time2fly.ro

REGULAMENT CONCURS „Like & Share”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “ Like & Share ”

 Art. 1. Organizatorul Concursului

 

1.1. Concursul este organizat de SC TimeTo Fly SRL cu sediul în Brasov, str. Branduselor 68-70,

înregistrată la ORC Brasov sub NR. J08/1090/2013, CUI 32037059, Romania, denumit în continuare “Organizator”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare “Regulament”, fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării campaniei, având obligația de a anunța publicul, pe pagina https://www.facebook.com/itstime2fly  sau http://time2fly.ro/ro, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

 

Art. 2. Durata și locul de desfășurare ale Concursului

Concursul va avea loc începând cu data de 29.10.2016, pe pagina Facebook https://www.facebook.com/itstime2fly și se va desfășura până la 02.11.2016.

 

Art. 3. Participanții și condițiile de participare

3.1. Concursul se adresează fanilor paginii Facebook https://www.facebook.com/itstime2fly, persoane fizice, cetăteni români, peste 18 ani, cu domiciliul/resedința în România, ce acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament, cu excepția angajaților Organizatorului și membrii familiilor acestora.

Obiectivul Concursului este promovarea zborului de recreere.

3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) Participanții trebuie să fie fani ai paginii https://www.facebook.com/itstime2fly

b) Participanții trebuie să dea ”like” și ”share” fotografiei care anunță concursul

c) Participanții iau la cunoștință și acceptă Regulamentul Concursului

d) Participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament precum și orice alte indicații date de Organizator în vederea desfășurării în condiții normale a Concursului.

3.3. În cazul în care, cei care sunt eligibili să participe sau cei care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, încalcă acest Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice formă de câștig dobândită de participant în urma prezentei campanii.

3.4. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 4. Modul de desfașurare a Concursului

4.1. Pentru a participa la Concurs, participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din prezentul Regulament trebuie să fie fani ai paginii Facebook https://www.facebook.com/itstime2fly și să dea ”like” și ”share” fotografiei care anunță concursul.

4.2. Va fi considerat valid participantul care îndeplinește condițiile de la art 3.1.

4.3. Căștigătorul va fi extras prin tragere la sorți pe 03.11.2016 cu ajutorul site-ului www.random.org dintre fanii paginii Facebook https://www.facebook.com/itstime2fly care au dat ”like” și ”share” fotografiei care anunță concursul.

4.4. Validarea câștigătorilor se face de către reprezentantul Time To Fly prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art 3.

La finalul promoției va fi extras, prin tragere la sorți computerizată, câștigătorul premiului ce constă într‐un voucher gratuit pentru zbor de recreere pe traiectul Cetatea Rasnov – Castelul Bran – Rezervatia Ursilor Zarnesti.

Participantul extras va fi anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook de către organizator, după data extragerii. Pentru validare, câștigătorul va comunica datele personale reprezentantului Time To Fly. Câstigătorul va ridica de la sediul Time To Fly / sau i se va transmite prin curier produsul câștigat, în funcție de opțiunea acestuia.

Premiul poate fi transmis doar membrilor familiei: soț/soții ori rude de gradul întâi. Beneficiarul direct al premiului va fi anunțat de către câștigător în momentul comunicării datelor personale.

 

Art. 5. Premiul Concursului

5.1. În cadrul prezentului Concurs se va acorda urmatorul premiu:

Un voucher gratuit pentru zbor de recreere pe traiectul Cetatea Rasnov – Castelul Bran – Rezervatia Ursilor Zarnesti conform art. 4 al Regulamentului.

5.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte Premii și nici nu se poate acorda contravaloarea sa în bani. În cazul refuzului sau imposibilității vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu, sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, participantul câștigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul va repeta tragerea la sorți.

 

Art. 6. Acordarea Premiului prin tragere la sorți și validarea câștigătorului Promoției

6.1. Premiul va fi acordat dupa încheierea concursului, după stabilirea modalității de expediere, în termenii conveniți de comun acord între Organizator și câștigător, câștigătorul fiind anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook de către Time To Fly după această dată, privind câștigarea Concursului.

6.4. Câștigătorul poate revendica premiul în termen de 10 zile calendaristice de la anunțarea rezultatului extragerii. În cazul în care acest termen este depășit, se va repeta tragerea la sorți.

6.5. Acordarea Premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implică acordul ca numele câștigătorului să fie publicat pe pagina Facebook https://www.facebook.com/itstime2fly.

6.6. Participanții care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câștigător, nu au dreptul de a solicita, prin nici un mijloc, atribuirea Premiului.

6.7. Reclamațiile referitoare la premiile câștigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

6.8. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

 

Art. 7. Regulamentul Concursului

7.1. Regulamentul Promoției este disponibil oricărui solicitant pe pagina Facebook https://www.facebook.com/itstime2fly sau http://time2fly.ro/ro

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a Promoției în orice moment de desfășurare a acesteia și/sau schimbarea regulilor de participare și/sau a premiului acordat. Astfel de modificari vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

 

Art. 8. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instanțelor competente.